Diakoni och omsorg

Diakoni handlar om att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. 

Det diakonala arbetet finns inom församlingen men sträcker sig också utanför- både nära och långt borta.

Ria- Hela Människan, Öckerööarna

På Hönö ligger hela människan ”gula villa” på Öckerövägen 94. Dit är alla välkomna! På vardagar finns det lunch kl 12.00 för 35 kr.

 

Vad gör vi?

Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

 

Vi vill lyssna på ”dom som stör” och hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

 

Hela Människan är med kyrkorna som huvudmän en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett 80-tal orter.

 

Det lokala arbetet präglas ofta av den öppna verksamheten. Den leder till en mycket varierande verksamhet. Exempel på denna bredd är att förebygga, vårda och rehabilitera när det gäller missbruk och psykiska funktionshinder, vuxenstöd till barn, arbetsträning och boendestöd, stöd vid frigivning och särskilt arbete för kvinnor, fältarbete (skolor, fritidsmiljöer, anstalter).

 

Ett värdigt liv

Samhällets ansikte förändras i snabb takt. Under namn av teknisk och ekonomisk utveckling förändrar vi livsvillkoren, men inte alltid till det bättre. Det kan vara svårt att se meningen i utvecklingen därför att den för en del människor snarast leder till att vi brister i omtanke, att vi avvecklar det värdiga samhället.

 

En avveckling som leder till mänskligt liv i fattigdom och social misär har inte något stöd i en kristen, humanistisk syn på livet och samhällsgemenskapen.

 

Ett samhälle där människor kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. En djup respekt för det sant mänskliga har sin grund i att människan och hela skapelsen är helig. Livet är okränkbart.

 

En bostadslös kvinna uttrycker i ett expertutlåtande sin mening om hemkänsla: ”Känner mig hemma? Ingenstans! Jag känner mig som en fjäril…som bara flaxar omkring.” Svaret ”Ingenstans!” delar hon med tusentals människor i Sverige och vittnar om vart dagens samhälle riskerar att gå. Mot ett ovärdigare samhälle.

 

I Hela Människan försöker vi skapa ett jag-du förhållande till medmänniskor vi möter, en relation i ögonhöjd. Inte ett uppifrån-och-ner-perspektiv där vi planerar åt och styr människor.

 

Ett nyckelord i vår verksamhet är diakoni som betyder tjänst (av grekiska diakonein, att tjäna). Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

 

Diakoni är ett uttryck för att de kristna kyrkorna tar ansvar för samhället och är en del av den växande sociala ekonomin. Det är viktigt för Hela Människan att vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn för att också vara en kritisk röst i samhället.

 

Hela Människan är en ideell organisation som kombinerar en stor frivillig insats med anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete.

 

Vem lyssnar… på ”dom som stör”?

Människor som Hela Människan är till för uppfattas ofta vara ”dom som stör”. Många blundar för att en del mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

 

Hela Människan vill möta varje besökares blick och med genuint intresse lyssna till hennes livsvillkor. Allt för att söka upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. För att med en större förståelse för människor i svåra situationer kunna förebygga, behandla och rehabilitera. För att ur deras erfarenheter hämta kraft till att påverka samhället.

 

Ge en gåva direkt till Hela Människan via SMS!

Skicka HMÖckerö50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr

Skicka HMÖckerö100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr

 

Ge en månadsgåva direkt till Hela Människan via SMS

Skicka Öckerömånad50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr i månaden

Skicka Öckerömånad100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr i månaden

 

Kontakt direkt till Hela Människan

Hela Människan Ria Öckerö-öarna

Öckerövägen 94

475 42 Hönö

 

Telefon: 031-96 82 03

Mobil: 0761-670402

jonathan.bergagard@helamanniskan.se

 

 

Vill du följ med när Nimbuskyrkan besöker Ria för lunchbesök? 

(Fredagar 12.00)

Monica och Bertil Adolfsson 0733 84 17 67 

Göteborgs räddningsmission

Räddningsmissionens har för närvarande 25 kristna församlingar i Göteborg med omnejd som sina huvudmän. Under de senaste åren har en närmare samverkan inletts med huvudmännen och med andra kristna församlingar. Målet är att genom gemensamma värderingar och stärkt samverkan, för och tillsammans med lokala församlingar, vara en organisation som verkar för att det diakonala arbetet i göteborgsområdet växer. Vi ser gärna fler huvudmän som delar våra värderingar och önskar att huvudmannaskapet är aktivt. Nimbuskyrkan är med som en av räddningsmissionens huvudmän sedan våren 2017.

 

Just nu samlar räddningsmissionen in pengar till vårt hemlöshetsarbete. Swisha valfritt belopp till 900 44 41 och märk inbetalningen med "HEMLÖSHET". Tack för din gåva!

 

Göteborgs Räddningsmission

Nordhemsgatan 12

413 27 Göteborg

Växel: 031-712 12 00

E-post: info@raddningsmissionen.se

Bankgiro 900-4441

Plusgiro 90 04 44-1

Diakoniråd

Vad är diakoni?

Det enkla svaret är att diakoni är kristen tro i handling. All diakoni utgår ifrån tanken att vi människor behöver varandras stöd och hjälp. Ibland behöver jag din hjälp. En annan gång kanske jag kan stödja dig. Diakoni handlar alltså om praktiska kärleks gärningar.

 

Diakonirådet har till uppgift att ha ett övergripande ansvar för diakonal tjänst bland församlingsmedlemmar samt övriga personer som församlingen har kontakt med såsom: besökstjänst, telefonkontakt, väntjänst, julblommor. Diakonirådet har även kontakten med RIA - hela människan.  

 

I diakonirådet arbetar vi med frågan hur församlingen ännu mer kan vara varandra till tjänst med Jesu tjänande sinnelag som förebild. 

 

Under olika perioder i livet har vi olika behov och vi tror att vi behöver öva oss i att både ta emot och ge hjälp. Du som på något sätt vill vara med och tjäna dina medmänniskor med dina praktiska gåvor och Du som vill ta emot hjälp av något slag hör av dig till någon i diakonirådet så vill vi försöka samordna detta.

 

Vilka är med i Diakonirådet:

Sven-Olof Adolfsson Ordförande 0701-960995

Gun och Björn Anderén

Jim Petersson

Kenneth Toresson

Lisbeth Johansson

Aste Karlsson

Klädinsamling

Varje år ordnar vi med insamling till Vitryssland, "Tjernobylbarnens oas"

Under insamlingen tar vi tacksamt emot:

  • hela och rena kläder och skor (barn-, dam- och herrstorlekar)

  • textilier t ex lakan, handdukar, filtar, gardiner mm

  • leksaker

  • hygienartiklar t ex tvål, tandborstar, tandkräm, blöjor mm

  • ljus, även stumpar

  • gärna gåva till transporten, både kontant och kort fungerar. BG 5399-7359

Kontaktperson för insamlingen är Bojan Walfridsson tel 031-967386, 0733-565655 eller Margit Skoglund tel 031-976716

STORT TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT TILL INSAMLINGEN!

Vill du ha hjälp i bön?

Skicka in ditt böneämne så lovar vi att hjälpa dig i bön.

Kontaktperson

Josefine Savedson

Pastor

​josefine@nimbuskyrkan.se

Mobil: 0736-400271

Please reload

Kommande samlingar

Bankgiro   5399-7359

Swish        123 46 52 160

Org.nr       8572019738   

BESÖKS- & POSTADRESS

Nimbuskyrkan | Björnhuvudsvägen 49 | 475 31 Öckerö 

NY-BLÅ-FETLogotype_Nimbus_303U-Liten-20
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle