Husgrupper

En husgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet träffas hemma hos varandra för att dela vardagen, samtala om tron och be tillsammans.

Husgruppen är en plats där den kristna tron kan levandegöras och praktiseras på ett naturligt sätt i en trygg miljö där alla bidrar med sitt. Att träffas i en mindre grupp och tillsammans be till Gud och dela vardagen med varandra är något som praktiserades även på Bibelns tid. De första kristna träffades ofta i hemmen för gemenskap, omsorg, bön och undervisning.

 

Grupperna kan vara olika till sitt upplägg men har det gemensamt att det är en plats där det ges möjlighet att samtala om den kristna tron i en trygg miljö. I husgruppen är det också möjligt att se och hjälpa varandra på ett sätt som inte är möjligt i den stora gemenskapen på gudstjänsterna. Husgruppen erbjuder människor närhet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och anonymitet är ett allt vanligare problem.

 

 Vårt mål och vår längtan är att varje husgrupp ska få vara:

  • en växtplats där var och en får växa i sin tro,

  • en träningsplats där varje individ får möjlighet att utveckla sina gåvor,

  • en helande miljö för hela människan där vi betjänar varandra och visar varandra omsorg,

  • en evangeliserande miljö, som är naturlig och öppen och dit man kan ta med sig sina vänner.

För närvarande har vi ca 11 husgrupper som träffas hemma hos varandra runt om på Öckeröarna. Husgrupperna ser lite olika ut. De kan bestå av enbart barnfamiljer, medelålders, blandade åldrar, enbart kvinnor, daglediga m.m.

Varje husgrupp träffas regelbundet och består av 5-15 deltagare, varav 2 stycken husgruppsledare. Husgruppen är en öppen gemenskap som med tiden ska växa i antal för att sedan dela sig till två grupper då man upplever att gruppen blivit för stor.

 

Vår längtan är att det ska finnas husgrupper överallt på Öckeröarna som erbjuder en god gemenskap för alla som vill vara med. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att tillhöra en husgrupp! Alla är varmt välkomna!

 

Kontaktperson

Ansvarig för husgrupperna

Roger Ohlsson

Tel. 0709-261230

Please reload

Bankgiro   5399-7359

Swish        123 46 52 160

Org.nr       8572019738   

BESÖKS- & POSTADRESS

Nimbuskyrkan | Björnhuvudsvägen 49 | 475 31 Öckerö 

NY-BLÅ-FETLogotype_Nimbus_303U-Liten-20
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle