Vår organisation

Nimbuskyrkan är organiserad som en förening och har en ansvarsfördelning som i grunden regleras av våra stadgar. Församlingen har ett dotterbolag, Nimbus Öckerö, som driver café & konferens samt boende. 

Församlingsmöte

Detta är vårt högsta beslutande organ och det utgörs av församlingens medlemmar. församlingsmötet väljer en styrelse, ordförande och vice ordförande. 

Årsmöte

En gång om året kallas församlingen till årsmöte. Då presenteras förslag till budget och verksamhetsplan, vad vi tror är riktigt och rätt för kommande år. Vi redovisar också föregående år.

Styrelse

Styrelsens arbete leds av dess ordförande och arbetar med ekonomi, personal, andlig ledning, vård och utveckling.

Kyrkans församlingsråd (styrelse)

​Dick Simonsson, ordf 0708-500306

Anders Johansson, vice församl.förest.

Albin Gröndahl

Elisabeth Bäckrud

Eva-Lena Ringeby

Jim Petersson

Roger Ohlsson

Sabina Gustafsson vice ordf 0706-048211

Tobias Dahlgren

Viktoria Alexandersson

Våra samarbetspartners

räddningsmissionen_logga.png

Nimbuskyrkan är en av huvudmännen för Räddningsmissionen. ​

Logotyp Bilda

Nimbuskyrkan samarbetar med studieförbundet Bilda.

031 - 96 25 85

BESÖKS- och POSTADRESS

Nimbuskyrkan 

Björnhuvudsvägen 49 
475 31 Öckerö 

BANK och ORG.NR

Bankgiro   5399-7359

Swish        123 46 52 160

Org.nr       8572019738   

Café, Konferens & Boende

031 - 96 25 55

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter