Vilka är vi - vad tror vi på?

Vi är en kristen församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en kyrka där alla får plats, blir sedda, älskade och känner sig välkomna. 

Vår tro och vision

Nimbuskyrkan är en kristen församling och ansluten till Equmeniakyrkan. Vår tro är byggd på klassisk kristendom med Bibeln som utgångspunkt.

Vår organisation

Nimbuskyrkan är organiserad som en förening, där församlingsmötet är det högsta beslutande organet och består av församlingens medlemmar. Församlingen leds av en styrelse.

Kyrkans medarbetare

Nimbuskyrkans medarbetare har olika fokusområden.

Bankgiro   5399-7359

Swish        123 46 52 160

Org.nr       8572019738   

BESÖKS- & POSTADRESS

Nimbuskyrkan | Björnhuvudsvägen 49 | 475 31 Öckerö 

NY-BLÅ-FETLogotype_Nimbus_303U-Liten-20
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle